Canlı Borsa

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2019 13:16
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 65.238.959 58.750.105 20.598.916 20.336.326
Satışların Maliyeti
9 -17.357.258 -14.247.470 -4.414.593 -4.704.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.881.701 44.502.635 16.184.323 15.631.417
BRÜT KAR (ZARAR)
47.881.701 44.502.635 16.184.323 15.631.417
Genel Yönetim Giderleri
-641.785 -872.918 -205.837 -285.429
Pazarlama Giderleri
-4.840.386 -5.495.392 -1.615.486 -2.904.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.413.889 2.244.402 517.164 841.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-298.816 -722.695 -11.584 35.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.514.603 39.656.032 14.868.580 13.318.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.514.603 39.656.032 14.868.580 13.318.029
Finansman Giderleri
-84.665 -20.889 -35.539 -1.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.429.938 39.635.143 14.833.041 13.316.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.288 -51.115 -103.137 -27.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -21.767 0 -21.767 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 62.055 -51.115 -81.370 -27.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11 44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,51100000 0,45500000 0,16900000 0,15300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.847.558 40.412.852
Dönem Karı (Zararı)
44.470.226 39.584.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.470.226 39.584.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-991.350 -1.200.564
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
244.516 76.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
993.036 346.535
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 993.036 346.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.182 21.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.182 21.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.170.424 -1.750.294
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.170.424 -1.750.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -62.055 51.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
395 53.699
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
395 53.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-386.003 2.411.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.579.114 -907.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.579.114 -907.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.891 -42
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-675.371 -201.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
868.916 204.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
868.916 204.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
433.094 191.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.864 392.468
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.114 9.229
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.750 383.239
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
985.224 2.233.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-512.725 500.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 327.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-512.725 172.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.092.873 40.795.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-230.695 -145.914
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.620 -236.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.989.756 -3.472.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.192 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.574.496 -24.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.544.496 -6.831
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.000 -17.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.417.452 -3.447.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.654.479 -40.627.406
Ödenen Temettüler
-49.824.902 -42.377.700
Alınan Faiz
2.170.423 1.750.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.796.677 -3.686.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.796.677 -3.686.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.660.366 21.465.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 16.863.689 17.778.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 16.863.689 29.660.366
Ticari Alacaklar
4 12.446.143 11.860.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.446.143 11.860.065
Diğer Alacaklar
14.342 7.451
Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.436.508 3.132.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.436.508 3.132.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 334.648 326.355
ARA TOPLAM
31.095.330 44.986.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.095.330 44.986.992
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 900.777.452 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.865.356 552.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.045 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
5 18.598.763 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.598.763 16.227.145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 195.477 133.422
Diğer Duran Varlıklar
14.797 105.546
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
921.498.890 911.411.121
TOPLAM VARLIKLAR
952.594.220 956.398.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 5.168.501 4.299.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.168.501 4.299.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
288.597 86.198
Diğer Borçlar
10.114 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.114 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.948.986 1.936.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 5.280 11.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.491 132.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
135.491 132.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.160.216 1.638.378
ARA TOPLAM
9.717.185 8.104.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.717.185 8.104.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
710.201 737.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
710.201 737.575
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
700.113 734.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
700.113 734.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.410.314 1.472.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.127.499 9.576.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
941.466.721 946.821.397
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.950.896 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.170.328 758.232.451
Net Dönem Karı veya Zararı
44.470.226 66.193.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
941.466.721 946.821.397
TOPLAM KAYNAKLAR
952.594.220 956.398.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Transferler
6.502.334 185.567.244 -192.069.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.584.028 39.584.028 0 39.584.028
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.787.578 757.965.313 39.584.028 920.212.190 0 920.212.190
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.470.226 44.470.226 0 44.470.226
Kar Payları
-49.824.902 0 -49.824.902 0 -49.824.902
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.328 44.470.226 941.466.721 0 941.466.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797853


BIST

Canlı Borsa
106.706 14:13
Değişim :  1,26% |  1.326,43
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
106.930
En Düşük
105.902
Açılış: 105.902
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 28.005 0,80  
Nasdaq CCO 8.541 0,73  
Xetra DAX DAX 13.242 0,47  
Shanghai Composite SHCOMP 2.909 0,62  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--193--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(18.11.2019 14:29:14-18.11.2019 14:29:15)