Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 22:38
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 17.092.831 11.619.101 5.515.302 1.459.236
Satışların Maliyeti
30 -10.396.514 -6.621.060 -2.918.685 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.696.317 4.998.041 2.596.617 1.459.236
BRÜT KAR (ZARAR)
6.696.317 4.998.041 2.596.617 1.459.236
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.859.314 -1.619.522 -651.108 -517.833
Pazarlama Giderleri
31 -1.689.205 -1.114.615 -288.475 -198.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 125.151 5.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -25.312 -7.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.247.637 2.256.459 1.662.621 742.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 12.426.681 10.034.864 0 6.456.724
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.674.318 12.291.323 1.662.621 7.199.340
Finansman Gelirleri
35 1.009.985 1.083.004 223.213 272.483
Finansman Giderleri
35 -1.111.398 -747.314 -22.094 -121.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.572.905 12.627.013 1.863.740 7.350.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.572.905 12.627.013 1.863.740 7.350.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.572.905 12.627.013 1.863.740 7.350.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 15.572.905 12.627.013 1.863.740 7.350.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 12.627.012 12.627.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -14.455 -14.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-127.402 -127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -73.819 2.181.134 569.437 166.762.346 12.627.012 282.027.752 282.027.752
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.297
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Dönem Karı (Zararı)
29 15.572.905 15.572.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -46.075 -46.075
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 127.402 127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -134.775 2.181.134 569.437 190.287.784 15.572.905 308.565.529 308.565.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.377.078 -21.215.848
Dönem Karı (Zararı)
15.572.904 12.627.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.414.173 -9.973.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 71.196 69.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.426.681 -10.034.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.426.681 -10.034.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-58.688 -8.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -58.688 -8.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.535.809 -23.869.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 31.262 -381.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -26.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 57.573 -381.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 148.961 -2.909.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 148.961 -2.909.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -25.338.854 -32.039.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.926.191 -8.865.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.630.667 2.124.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

Canlı Borsa
95.745 12:53
Değişim :  -0,41% |  -397,07
Önceki Kapanış :  96.142  
En Yüksek
96.457
En Düşük
95.548
Açılış: 96.351
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Xetra DAX DAX 12.313 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.124 -2,43  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--163--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.04.2019 13:25:58-25.04.2019 13:25:58)