Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:18
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 11.577.529 10.159.866 1.153.140 6.792.778
Satışların Maliyeti
30 -7.477.829 -6.621.060 -4.869.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.099.700 3.538.806 1.153.140 1.923.455
BRÜT KAR (ZARAR)
4.099.700 3.538.806 1.153.140 1.923.455
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.208.207 -1.101.689 -355.319 -626.115
Pazarlama Giderleri
31 -1.400.730 -915.829 -507.030 -817.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 119.564 0 97.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -25.312 -7.445 -7.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.585.015 1.513.843 388.380 472.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 12.426.682 3.578.140 12.426.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.011.697 5.091.983 12.815.060 472.211
Finansman Gelirleri
35 786.772 810.521 278.271
Finansman Giderleri
35 -1.089.305 -625.787 -75.552 -316.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.709.164 5.276.717 13.017.779 155.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.709.164 5.276.717 13.017.779 155.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.709.164 5.276.717 13.017.779 155.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 13.709.164 5.276.717 13.017.779 155.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 5.276.717 5.276.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -13.313 -13.313
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -72.677 2.181.134 569.437 166.762.346 5.276.717 274.806.000 274.806.000
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.297
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Dönem Karı (Zararı)
29 13.709.164 13.709.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 9.032 9.032
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -79.668 2.181.134 569.437 190.287.785 13.709.164 306.629.493 306.629.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.981.515 -18.153.656
Dönem Karı (Zararı)
13.709.164 5.276.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.370.382 -3.543.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 47.218 46.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.426.681 -3.578.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.426.681 -3.578.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.081 -11.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 9.081 -11.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.320.297 -19.886.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 245.346 -122.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -24.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 269.559 -122.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -403.742 -1.261.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -403.742 -1.261.483
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -18.288.539 -16.439.161
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -4.600.455 -7.526.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.215.690 804.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -2.203.087 -2.572.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.012.603 3.376.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -2.235 3.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.324 28.212
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 147.829 109.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -390.153 -81.533
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 -5.812.658 4.627.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.981.515 -18.153.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.000 5.430.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 -23.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -18.298
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -10.000 -4.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.454.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.099.109 7.620.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 40.099.109 7.620.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.107.594 -5.101.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.107.594 -5.101.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 763.327 23.612.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.870.921 18.510.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.709.164 5.276.717 13.017.779 155.580
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.032 -13.314 -2.151 -572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 9.032 -13.314 -2.151 -572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.032 -13.314 -2.151 -572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.718.196 5.263.403 13.015.628 155.008
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.718.196 5.263.403 13.015.628 155.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.453.257 763.634
Ticari Alacaklar
11 382.241 627.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 41.633 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 340.608 610.167
Diğer Alacaklar
12 333.360 2.547.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 333.360 2.547.454
Stoklar
14 214.759.057 225.287.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.687.827 7.087.372
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 1.951.412 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.736.415 7.087.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 85.341 64.235
Diğer Dönen Varlıklar
16 28.794.934 26.803.853
ARA TOPLAM
261.496.017 263.181.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.496.017 263.181.372
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 33.483 9.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 33.483 9.862
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 245.687.219 204.443.818
Maddi Duran Varlıklar
19 2.391.510 2.434.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 15.611 9.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.127.823 206.898.020
TOPLAM VARLIKLAR
509.623.840 470.079.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 101.820 12.520
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 71.948.531 55.144.096
Ticari Borçlar
11 3.679.912 11.895.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 2.203.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.679.912 9.692.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 61.017 63.252
Diğer Borçlar
12 323.930 825.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 323.930 825.166
Ertelenmiş Gelirler
23 4.063.023 9.875.681
ARA TOPLAM
80.178.233 77.816.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.178.233 77.816.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 118.534.624 95.329.250
Diğer Borçlar
12 4.250.258 3.991.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 3.102.873 2.955.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.147.385 1.036.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 31.232 31.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 31.232 31.183
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.816.114 99.351.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.994.347 177.168.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 306.629.493 292.911.298
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -127.402 -127.402
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.101.466 2.092.434
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.101.466 2.092.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.181.134 2.181.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -79.668 -88.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 190.287.784 166.762.346
Net Dönem Karı veya Zararı
29 13.709.164 23.525.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.629.493 292.911.298
TOPLAM KAYNAKLAR
509.623.840 470.079.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624025


BIST

Canlı Borsa
96.861 18:05
Değişim :  -0,03% |  -25,06
Önceki Kapanış :  96.886  
En Yüksek
97.293
En Düşük
96.737
Açılış: 97.082
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Xetra DAX DAX 12.222 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.271 0,63  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--362--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(21.04.2019 05:42:14-21.04.2019 05:42:14)