Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 18:12
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 28.552.506 21.119.630
Satışların Maliyeti
30 -17.044.649 -9.380.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.507.857 11.739.444
BRÜT KAR (ZARAR)
11.507.857 11.739.444
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.214.301 -1.433.074
Pazarlama Giderleri
31 -1.665.659 -348.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 90.981 347.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -28.345 -108.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.690.533 10.197.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 15.129.525 102.426.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.820.058 112.624.344
Finansman Gelirleri
35 1.991.366 1.653.265
Finansman Giderleri
35 -1.285.985 -815.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.525.439 113.462.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.525.439 113.462.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.525.439 113.462.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.525.439 113.462.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,23500000 1,13500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 36 0,23500000 1,13500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -8.956 2.014.889 569.437 12.539.232 40.761.104 155.964.750
Transferler
29 40.761.104 -40.761.104
Dönem Karı (Zararı)
29 113.462.010 113.462.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -50.408 166.245 115.837
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597 269.542.597
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 23.525.439 23.525.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.336 -29.336
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -127.402 -127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.298 292.911.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.526.226 -27.348.089
Dönem Karı (Zararı)
23.525.439 113.462.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.042.599 -102.413.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 93.490 86.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.129.525 -102.426.777
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -15.129.525 -102.426.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.564 -73.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -6.564 -73.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.009.066 -38.396.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.821 -159.477
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -395.401 -159.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.170.680 -2.736.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -7.170.680 -2.736.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -53.874.908 -35.322.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.662.677 -583.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.023.965 -991.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -584.198 -2.140.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7.608.163 1.149.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 4.475 -13.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.542 1.133.270
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 441.004 465.732
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 522.538 667.538
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 9.120.038 277.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.526.226 -27.348.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.415.958 4.746.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 1.355
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 1.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.042 -57.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -33.197 -52.304
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -4.845 -5.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 5.454.000 4.802.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.261.303 40.858.492
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-127.402 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -127.402 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.388.705 40.858.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.848.965 18.257.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.848.965 18.257.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 23.612.292 5.355.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 763.327 23.612.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.525.439 113.462.010
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.336 115.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 166.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -29.336 -50.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.336 115.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.496.103 113.577.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.496.103 113.577.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 763.634 23.615.406
Ticari Alacaklar
11 627.587 214.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 610.167 214.766
Diğer Alacaklar
12 2.547.454 4.007.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.547.454 4.007.300
Stoklar
14 225.287.236 175.447.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.087.372 4.424.695
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.087.372 4.424.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 64.235 30.342
Diğer Dönen Varlıklar
16 26.803.853 18.189.094
ARA TOPLAM
263.181.371 225.928.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.181.371 225.928.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 9.862 25.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.862 25.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 204.443.819 190.733.354
Maddi Duran Varlıklar
19 2.434.979 2.489.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 9.361 10.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.898.021 193.258.325
TOPLAM VARLIKLAR
470.079.392 419.187.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.520 8.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 55.144.096 58.997.734
Ticari Borçlar
11 11.895.600 4.871.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.203.087 2.787.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 9.692.513 2.084.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 63.252 58.777
Diğer Borçlar
12 825.166 386.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 825.166 386.496
Ertelenmiş Gelirler
23 9.875.681 755.643
ARA TOPLAM
77.816.315 65.079.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.816.315 65.079.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 95.329.250 81.090.478
Diğer Borçlar
12 3.991.346 3.466.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.955.043 2.514.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.036.303 952.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 31.183 8.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 31.183 8.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.351.779 84.565.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.168.094 149.644.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 292.911.298 269.542.597
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -127.402
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.092.434 2.121.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 166.762.346 53.300.336
Net Dönem Karı veya Zararı
29 23.525.439 113.462.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.911.298 269.542.597
TOPLAM KAYNAKLAR
470.079.392 419.187.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589828


BIST
Canlı Borsa
96.142 18:05
Değişim :  0,20% |  189,41
Önceki Kapanış :  95.953  
En Yüksek
96.537
En Düşük
95.821
Açılış: 95.821
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Xetra DAX DAX 12.313 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.202 0,09  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--99--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(25.04.2019 03:29:57-25.04.2019 03:29:57)