Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 19:04
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 11.619.101 20.207.116 1.459.236 4.245.992
Satışların Maliyeti
30 -6.621.060 -9.325.992 0 -2.518.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.998.041 10.881.124 1.459.236 1.727.105
BRÜT KAR (ZARAR)
4.998.041 10.881.124 1.459.236 1.727.105
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.619.522 -1.044.495 -517.833 -350.409
Pazarlama Giderleri
31 -1.114.615 -246.260 -198.787 -77.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 0 99.548 0 4.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -7.445 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.256.459 9.689.917 742.616 1.303.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 10.034.864 56.926.283 6.456.724 26.385.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.291.323 66.616.200 7.199.340 27.689.525
Finansman Gelirleri
35 1.083.004 1.392.948 272.483 704.260
Finansman Giderleri
35 -747.315 -433.604 -121.527 -33.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.627.012 67.575.544 7.350.296 28.360.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.627.012 67.575.544 7.350.296 28.360.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.627.012 67.575.544 7.350.296 28.360.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.627.012 67.575.544 7.350.296 28.360.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,12600000 0,67600000 0,07400000 0,28400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,12600000 0,67600000 0,07400000 0,28400000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -8.956 2.014.889 569.437 12.539.232 40.761.104 155.964.750
Transferler
29 40.761.104 -40.761.104
Dönem Karı (Zararı)
29 67.575.544 67.575.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -51.006 -51.006
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.401 89.044 -73.819 2.014.889 569.437 53.300.336 67.575.544 223.489.287 223.489.287
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 12.627.012 12.627.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -14.455 -14.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -127.401 5.424.106 4.435.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.894 -69.117
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -25.049 -69.117
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -4.845 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 5.454.000 4.504.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.177.002 11.367.800
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-127.402 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -127.402 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 11.367.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -5.049.600 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.968.743 -4.225.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.968.743 -4.225.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 23.612.293 5.355.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.643.550 1.129.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.627.012 67.575.544 7.350.296 28.360.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.455 -51.006 -1.142 -50.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -14.455 -51.006 -1.142 -50.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.455 -51.006 -1.142 -50.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.612.557 67.524.538 7.349.154 28.310.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.612.557 67.524.538 7.349.154 28.310.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.644.451 23.615.406
Ticari Alacaklar
11 596.447 214.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 596.447 214.766
Diğer Alacaklar
12 4.000.000 4.007.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.000.000 4.007.300
Stoklar
14 204.149.052 175.447.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.290.034 4.424.695
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.290.034 4.424.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 55.510 30.342
Diğer Dönen Varlıklar
16 21.098.480 18.189.094
ARA TOPLAM
245.833.974 225.928.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.833.974 225.928.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 9.862 25.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.862 25.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 198.652.354 190.733.354
Maddi Duran Varlıklar
19 2.449.258 2.489.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 10.766 10.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.122.240 193.258.325
TOPLAM VARLIKLAR
446.956.214 419.187.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 8.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 51.809.242 58.997.734
Ticari Borçlar
11 6.996.581 4.871.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.436.473 2.787.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 4.560.108 2.084.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 63.540 58.777
Diğer Borçlar
12 334.319 386.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 334.319 386.496
Ertelenmiş Gelirler
23 18.328.120 755.643
ARA TOPLAM
77.531.802 65.079.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.531.802 65.079.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 83.238.319 81.090.478
Diğer Borçlar
12 4.143.850 3.466.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.742.271 2.514.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.401.579 952.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.491 8.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.491 8.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.396.660 84.565.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.928.462 149.644.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 282.027.752 269.542.597
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -127.402
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.107.315 2.121.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.107.315 2.121.770
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.181.134 2.181.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -73.819 -59.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 166.762.346 53.300.336
Net Dönem Karı veya Zararı
29 12.627.012 113.462.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.027.752 269.542.597
TOPLAM KAYNAKLAR
446.956.214 419.187.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565272


BIST

Canlı Borsa
99.785 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  99.785  
En Yüksek
99.851
En Düşük
98.637
Açılış: 98.799
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.834 0,17  
Nasdaq CCO 8.120 0,19  
Xetra DAX DAX 12.798 0,34  
Shanghai Composite SHCOMP 2.941 -0,04  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--301--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(24.10.2019 05:12:11-24.10.2019 05:12:11)