Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:44
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 10.159.866 15.961.124 6.792.778 11.722.767
Satışların Maliyeti
30 -6.621.060 -6.807.105 -4.869.323 -5.382.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.538.806 9.154.019 1.923.455 6.340.162
BRÜT KAR (ZARAR)
3.538.806 9.154.019 1.923.455 6.340.162
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.101.689 -694.086 -626.115 -370.049
Pazarlama Giderleri
31 -915.829 -168.725 -817.684 -51.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 94.936 56.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -7.445 -7.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.513.843 8.386.144 472.211 5.974.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 3.578.140 30.540.531 13.875.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.091.983 38.926.675 472.211 19.849.871
Finansman Gelirleri
35 810.521 688.686 -179.588 309.144
Finansman Giderleri
35 -625.787 -400.060 -137.044 4.357.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.276.717 39.215.301 155.579 24.516.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.717 39.215.301 155.579 24.516.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.717 39.215.301 155.579 24.516.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.276.717 39.215.301 155.579 24.516.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -8.956 2.014.889 569.437 12.539.232 40.761.104 155.964.750
Transferler
29 40.761.104 -40.761.104
Dönem Karı (Zararı)
29 39.215.301 39.215.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -903 -903
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -9.859 2.014.889 569.437 53.300.336 39.215.301 195.179.148 195.179.148
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 5.276.717 5.276.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -13.313 -13.313
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -72.677 2.181.134 569.437 166.762.346 5.276.717 274.806.000 274.806.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.153.656 -9.793.891
Dönem Karı (Zararı)
5.276.717 39.215.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.543.845 -30.489.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 46.176 43.871
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.578.140 -30.540.532
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.578.140 -30.540.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.881 7.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -11.881 7.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.886.528 -18.519.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.886 10.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -122.886 10.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.261.483 -1.144.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.261.483 -1.144.777
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -16.439.162 -15.503.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -7.526.423 -1.156.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
804.672 -1.771.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -2.572.096 -1.610.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.376.768 -161.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 3.339 -66.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.212 471.215
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 109.745 218.167
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -81.533 253.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 4.627.203 641.110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.153.656 -9.793.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.430.856 2.372.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.144 -38.795
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -18.299 -38.335
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -4.845 -460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 5.454.000 2.411.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.620.800 14.231.131
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.620.800 14.231.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.102.000 6.810.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.102.000 6.810.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 23.612.293 5.355.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 18.510.293 12.165.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.717 39.215.301 155.579 24.516.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.313 -903 -572 -5.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.313 -903 -572 -5.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.313 -903 -572 -5.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.263.404 39.214.398 155.007 24.511.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.263.404 39.214.398 155.007 24.511.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 18.526.475 23.615.406
Ticari Alacaklar
11 337.652 214.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 337.652 214.766
Diğer Alacaklar
12 4.000.000 4.007.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.000.000 4.007.300
Stoklar
14 190.645.570 175.447.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.951.117 4.424.695
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.951.117 4.424.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 50.445 30.342
Diğer Dönen Varlıklar
16 19.440.025 18.189.094
ARA TOPLAM
244.951.284 225.928.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.951.284 225.928.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 9.862 25.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.862 25.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 190.098.354 190.733.354
Maddi Duran Varlıklar
19 2.464.578 2.489.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 12.178 10.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.584.972 193.258.325
TOPLAM VARLIKLAR
437.536.256 419.187.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 15.134 8.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 59.688.711 58.997.734
Ticari Borçlar
11 5.676.308 4.871.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 215.189 2.787.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 5.461.119 2.084.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 62.116 58.777
Diğer Borçlar
12 211.375 386.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 211.375 386.496
Ertelenmiş Gelirler
23 5.382.846 755.643
ARA TOPLAM
71.036.490 65.079.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.036.490 65.079.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 88.014.117 81.090.478
Diğer Borçlar
12 3.669.806 3.466.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.623.784 2.514.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.046.022 952.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 9.843 8.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 9.843 8.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.693.766 84.565.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.730.256 149.644.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 274.806.000 269.542.597
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.108.456 2.121.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.108.456 2.121.770
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.181.134 2.181.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -72.678 -59.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 166.762.346 53.300.336
Net Dönem Karı veya Zararı
29 5.276.717 113.462.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
274.806.000 269.542.597
TOPLAM KAYNAKLAR
437.536.256 419.187.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551416


BIST

Canlı Borsa
95.745 12:53
Değişim :  -0,41% |  -397,07
Önceki Kapanış :  96.142  
En Yüksek
96.457
En Düşük
95.548
Açılış: 96.351
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Xetra DAX DAX 12.313 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.124 -2,43  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--169--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(25.04.2019 13:43:57-25.04.2019 13:43:57)