Canlı Borsa

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2018 19:58
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
77.464 41.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.468 9.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 100 -903
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 125 -1.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -25 226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -25 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.368 10.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
7.340 12.595
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.972 -2.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.972 -2.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.932 50.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 62 3.005 18.926 14.259 50.921 3.900 54.821 191.073
Yeni Bakiye
100.000 62 3.005 18.926 14.259 50.921 3.900 54.821 191.073
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-903 10.076 9.173
Dönem Net Karı (Zararı)
41.033 41.033 41.033
Kar Dağıtımı
2.575 28.346 -50.921 -50.921 -20.000
Dağıtılan Temettü
-20.000 -20.000 -20.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.575 28.346 -30.921 -30.921
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -841 13.081 21.501 42.605 41.033 3.900 44.933 221.279
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -841 13.081 21.501 42.605 41.033 3.900 44.933 221.279
Yeni Bakiye
100.000 -841 13.081 21.501 42.605 41.033 3.900 44.933 221.279
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100 2.368 2.468
Dönem Net Karı (Zararı)
77.464 77.464 77.464
Kar Dağıtımı
1.499 23.432 -41.033 -3.900 -44.933 -20.002
Dağıtılan Temettü
-20.002 -20.002 -20.002
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.499 23.432 -21.031 -3.900 24.931
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -741 15.449 23.000 66.037 77.464 77.464 281.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
76.553 104.760
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
530.816 429.440
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-413.848 -319.586
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 48.154 44.174
Elde Edilen Diğer Kazançlar
53.179
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 11.480 16.707
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.107 -23.123
Ödenen Vergiler
-1.651 -23.118
Diğer
-127.470 -19.734
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-149.333 -91.442
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-506.135 -560.356
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
12.231 -220.204
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
346.448 636.001
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.877 53.117
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-72.780 13.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -5.644 -304
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 16 26
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.628 -278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18 310.000 365.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
18 -325.000 -305.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-20.002 -20.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-35.002 40.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-38 11.935
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-113.448 64.975
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 139.808 74.833
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 26.360 139.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 585.607 491.497
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
585.607 491.497
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
537.453 447.323
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.154 44.174
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-417.849 -355.291
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-339.815 -276.378
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-57.337 -56.179
Diğer Faiz Giderleri
-1 -4
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-20.696 -22.730
BRÜT KAR (ZARAR)
167.758 136.206
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -60.091 -62.714
Personel Giderleri
-24.107 -23.123
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-362 -210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-23.870 -24.137
Diğer
-11.752 -15.244
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
107.667 73.492
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
60.630 56.674
Bankalardan Alınan Faizler
6.438 7.479
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.013 0
Türev Finansal İşlemlerden
1.013 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
50.795 47.801
Diğer
31 2.384 1.394
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-19.016 -27.743
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.276 -47.678
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-566 -588
Kambiyo İşlemleri Zararı
-49.710 -47.090
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.005 54.745
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.005 54.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-21.541 -13.712
Cari Vergi Karşılığı
14 -16.035 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.506 -13.712
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
77.464 41.033
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.464 41.033
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
77.464 41.033
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,77460000 0,41030000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 16.463 71.194 87.657 22.018 53.542 75.560
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5 22.881 3.479 26.360 111.633 28.215 139.848
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
6 3.877.049 0 3.877.049 3.376.855 0 3.376.855
Tüketici Kredileri
1.876.598 0 1.876.598 1.672.874 0 1.672.874
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
2.000.451 0 2.000.451 1.703.981 0 1.703.981
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
7 15.065 0 15.065 10.066 0 10.066
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 25.416 0 25.416 38.288 0 38.288
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
8 85.789 85.789 97.313 0 97.313
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
8 -60.373 0 -60.373 -59.025 0 -59.025
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
9 0 177.796 177.796 0 179.822 179.822
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
9 0 177.796 177.796 0 179.822 179.822
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
10 13 0 13 13 0 13
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.623 0 4.623 753 0 753
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 2.159 0 2.159 401 0 401
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.159 0 2.159 401 0 401
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
13 2.530 0 2.530 2.466 0 2.466
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
14 5.145 0 5.145 19.529 0 19.529
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
15 562 0 562 149 0 149
ARA TOPLAM
3.971.906 252.469 4.224.375 3.582.171 261.579 3.843.750
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
16 149 0 149 607 0 607
Satış Amaçlı
149 0 149 607 0 607
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
3.972.055 252.469 4.224.524 3.582.778 261.579 3.844.357
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
17 1.192.021 2.059.319 3.251.340 1.338.092 1.598.495 2.936.587
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 456.152 0 456.152 487.939 0 487.939
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
456.152 0 456.152 487.939 0 487.939
DİĞER BORÇLAR
34.322 0 34.322 32.359 0 32.359
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14.784 0 14.784 15.243 0 15.243
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9 0 2.566 2.566 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
9 0 2.566 2.566 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
20 10.947 0 10.947 8.768 0 8.768
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
21 61.469 0 61.469 52.358 0 52.358
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.178 0 4.178 3.902 0 3.902
Diğer Karşılıklar
57.291 0 57.291 48.456 0 48.456
ERTELENMİŞ GELİRLER
22 81.169 0 81.169 69.761 0 69.761
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 30.566 0 30.566 20.063 0 20.063
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.881.430 2.061.885 3.943.315 2.024.583 1.598.495 3.623.078
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
23 281.209 0 281.209 221.279 0 221.279
Ödenmiş Sermaye
23 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-741 0 -741 -841 -841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9 15.449 0 15.449 13.081 0 13.081
Kar Yedekleri
89.037 0 89.037 64.106 0 64.106
Yasal Yedekler
23.000 0 23.000 21.501 0 21.501
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
66.037 0 66.037 42.605 0 42.605
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
77.464 0 77.464 44.933 0 44.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 3.900 0 3.900
Net Dönem Karı veya Zararı
77.464 0 77.464 41.033 0 41.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.162.639 2.061.885 4.224.524 2.245.862 1.598.495 3.844.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 10.790.157 464.302 11.254.459 8.598.560 385.944 8.984.504
VERİLEN TEMİNATLAR
25 55.177 0 55.177 60.049 0 60.049
TAAHHÜTLER
26 1.341.862 2.349.918 3.691.780 1.070.025 1.905.769 2.975.794
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.341.862 2.349.918 3.691.780 1.070.025 1.905.769 2.975.794
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.341.862 2.349.918 3.691.780 1.070.025 1.905.769 2.975.794
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 1.878.824 1.915.171 3.793.995 1.402.013 1.441.813 2.843.826
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
27 1.878.824 1.915.171 3.793.995 1.402.013 1.441.813 2.843.826
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
27 1.878.824 1.915.171 3.793.995 1.402.013 1.441.813 2.843.826
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
28 17.458 95 17.553 7.291 464 7.755
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.083.478 4.729.486 18.812.964 11.137.938 3.733.990 14.871.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660102


BIST
Canlı Borsa
98.455 18:05
Değişim :  1,69% |  1.637,52
Önceki Kapanış :  96.817  
En Yüksek
98.662
En Düşük
97.046
Açılış: 97.193
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Nasdaq CCO 7.146 0,87  
Xetra DAX DAX 10.919 -0,12  
CAC 40 PX1 4.876 1,70  
IPC MXX 44.292 0,82  
Shanghai Composite SHCOMP 2.596 1,42  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1566--//-//213.243.28.95--//-//1 sn-(19.01.2019 02:49:47-19.01.2019 02:49:48)