Canlı Borsa

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 18:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -13.215 0 20.495 284.561 -1.766.076 186.546 0 0 3.335.012 2.047.323
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.318 0 -91.318
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.141.867 -99.478 1.352.108 561.312 -2.173.577 899.054 27.238.705 5.750.989 3.335.012 45.074.609
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.047 0 58.546 146.667 -407.079 373.092 0 0 2.409.280 2.577.459
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -2 0 16.583 0 0 0 0 0 0 0 141.231 0 157.812
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.530 0 1.058.484 2.749.041 -167.175 1.763.700 856.953 -2.219.024 1.356.901 34.007.790 6.134.415 2.409.280 52.455.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 164.650.011 296.737.389 461.387.400 142.340.703 259.264.460 401.605.163
GARANTİ VE KEFALETLER
31.063.724 59.727.719 90.791.443 32.415.624 58.907.288 91.322.912
Teminat Mektupları
30.979.876 38.578.308 69.558.184 32.331.131 37.823.956 70.155.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
570.114 1.848.471 2.418.585 817.618 2.615.819 3.433.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.135.955 14.937.924 17.073.879 1.764.875 12.986.188 14.751.063
Diğer Teminat Mektupları
28.273.807 21.791.913 50.065.720 29.748.638 22.221.949 51.970.587
Banka Kredileri
0 5.530.713 5.530.713 0 4.379.607 4.379.607
İthalat Kabul Kredileri
0 149.174 149.174 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 5.381.539 5.381.539 0 4.174.045 4.174.045
Akreditifler
83.848 13.007.112 13.090.960 84.493 14.408.070 14.492.563
Belgeli Akreditifler
70.627 8.347.058 8.417.685 68.660 11.010.797 11.079.457
Diğer Akreditifler
13.221 4.660.054 4.673.275 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.611.586 2.611.586 0 2.295.655 2.295.655
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
58.357.547 19.326.877 77.684.424 51.793.450 15.296.152 67.089.602
Cayılamaz Taahhütler
57.365.940 13.867.298 71.233.238 51.091.005 9.034.855 60.125.860
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.913.547 7.001.478 12.915.025 1.684.678 2.982.764 4.667.442
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.676.543 685.783 17.362.326 15.747.394 363.639 16.111.033
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.897.141 0 2.897.141 2.600.948 0 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
17.351.777 1.830.983 19.182.760 16.018.971 1.619.749 17.638.720
İştirakler (Net)
V-I-g 229.575 0 229.575 206.775 0 206.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
229.575 0 229.575 206.775 0 206.775
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 17.122.202 1.830.983 18.953.185 15.812.196 1.619.749 17.431.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.043.323 1.830.983 8.874.306 6.635.993 1.619.749 8.255.742
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.078.879 0 10.078.879 9.176.203 0 9.176.203
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.533.759 34.024 6.567.783 5.121.510 8.804 5.130.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
621.682 653 622.335 622.662 632 623.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
621.682 653 622.335 622.662 632 623.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 884.075 951.631 1.835.706 1.201.504 291.402 1.492.906
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 2.961.560 5.348.268 8.309.828 4.964.920 4.377.024 9.341.944
VARLIKLAR TOPLAMI
240.144.893 192.635.427 432.780.320 234.883.427 181.504.177 416.387.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 104.188.258 154.663.367 258.851.625 113.054.647 132.214.199 245.268.846
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.886.988 41.167.127 43.054.115 2.198.903 42.593.665 44.792.568
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.881.475 3.534.935 9.416.410 5.207.327 3.864.566 9.071.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.700.611 23.603.175 29.303.786 5.087.889 24.357.192 29.445.081
Bonolar
5.210.358 0 5.210.358 4.386.277 0 4.386.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
490.253 23.603.175 24.093.428 701.612 24.357.192 25.058.804
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.067.300 2.337.062 3.404.362 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.067.300 2.337.062 3.404.362 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.382.849 72.506 1.455.355 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 5.691.158 175.703 5.866.861 6.129.827 126.635 6.256.462
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.129.607 0 1.129.607 1.003.364 0 1.003.364
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.561.551 175.703 4.737.254 5.126.463 126.635 5.253.098
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 855.667 3.469 859.136 1.472.739 16.218 1.488.957
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.944.327 10.902.433 12.846.760 1.136.214 10.022.587 11.158.801
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.944.327 10.902.433 12.846.760 1.136.214 10.022.587 11.158.801
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 12.491.204 2.774.811 15.266.015 12.919.797 2.559.085 15.478.882
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 53.496.135 -1.040.240 52.455.895 50.919.858 -1.199.234 49.720.624
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.063.810 204 1.064.014 1.047.229 204 1.047.433
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.326 204 5.530 5.328 204 5.532
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.058.484 0 1.058.484 1.041.901 0 1.041.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.346.072 -506 4.345.566 4.290.573 -506 4.290.067
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.034.768 -1.039.938 -5.170 1.081.082 -1.198.932 -117.850
Kar Yedekleri
34.007.790 0 34.007.790 27.238.705
Canlı Borsa
109.632 17:11
Değişim :  0,48% |  520,79
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853
En Düşük
108.779
Açılış: 109.384
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.270 2,05  
Nasdaq CCO 9.683 0,78  
Xetra DAX DAX 12.487 3,88  
IPC MXX 38.291 2,22  
Shanghai Composite SHCOMP 2.919 -0,14  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--680--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(04.06.2020 17:28:40-04.06.2020 17:28:40)