Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 59.228.740 39.016.064 34.958.020 12.216.142
Satışların Maliyeti
28 -19.695.027 -14.878.784 -8.384.492 -4.985.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.533.713 24.137.280 26.573.528 7.230.597
BRÜT KAR (ZARAR)
39.533.713 24.137.280 26.573.528 7.230.597
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.491.036 -5.286.411 -1.151.773 -1.757.736
Pazarlama Giderleri
29 -48.159 -163.283 -12.330 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 408.754 652.394 -27.303 157.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.309.011 -1.230.357 -144.003 -53.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.094.261 18.109.623 25.238.119 5.576.076
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.318 27.967 7.529 9.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.123.579 18.137.590 25.245.648 5.585.411
Finansman Gelirleri
33 2.547.348 1.688.887 873.266 450.279
Finansman Giderleri
33 -53.819.994 -28.279.070 -20.190.411 -16.321.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.149.067 -8.452.593 5.928.503 -10.285.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -216.928 807.106 -2.319.646 1.462.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.565.542 0 -1.565.542 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.348.614 807.106 -754.104 1.462.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.365.995 -7.645.487 3.608.857 -8.822.712
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.365.995 -7.645.487 3.608.857 -8.822.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191 -46 -73 -53
Ana Ortaklık Payları
-16.365.804 -7.645.441 3.608.930 -8.822.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00252000 -0,00118000 0,00056000 -0,00136000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 -21.317 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 -1.902 0 0 0 0 0 -1.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.645.441 0 -7.647.343 -46 -7.647.389
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.645.441 0 -7.645.441 -46 -7.645.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 -1.902 0 0 0 0 0 -1.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 -1.902
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -23.219 0 -23.219 0 0 0 0 0 -23.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 -7.645.441 0 233.711.564 1.126 233.712.690
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.709 0 -4.709 0 0 0 0 0 -4.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.365.804 0 -16.370.513 -191 -16.370.704
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.365.804 0 -16.365.804 -191 -16.365.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.709 0 -4.709 0 0 0 0 0 -4.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.709 0 -4.709
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -24.661 0 -24.661 0 0 0 0 0 -24.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -16.365.804 0 225.129.074 960 225.130.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.062.765 25.025.788
Dönem Karı (Zararı)
-16.365.995 -7.645.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.365.995 -7.645.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.882.481 29.441.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 563.001 588.732
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
528.971 362.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 550.900 390.091
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.929 -27.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
164.511 56.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 61.391 38.448
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.535 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 100.585 18.103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.298.959 12.591.857
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -205.044 -366.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 14.489.184 12.950.295
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 14.819 7.764
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 38.117.500 16.649.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 216.928 -807.106
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.389 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
549.710 3.229.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.212.798 -1.897.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.212.798 -1.897.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.544
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 -1.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.611.475 468.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.435.116 -414.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.912 257.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -244.912 257.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 32.799 17.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.371.241 867.452
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.371.241 867.452
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 195.060 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.961 3.932.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.066.196 25.025.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.013 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.582 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-243.492 -451.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 39.604 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18,19 -283.096 -451.038
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.937.719 -40.794.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 24.034.374 4.967.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -34.574.307
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 4.271.800
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-18.632.229
Ödenen Faiz
33 -14.489.184 -15.825.901
Alınan Faiz
33 149.320 366.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.881.554 -16.220.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.881.554 -16.220.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 637.708 17.626.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 29.519.262 1.406.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.365.995 -7.645.487 3.608.857 -8.822.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.709 -1.902 -1.418 2.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.886 -2.378 -1.773 2.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.177 476 355 -513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.177 476 355 -513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.709 -1.902 -1.418 2.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.370.704 -7.647.389 3.607.439 -8.820.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191 -46 -73 -53
Ana Ortaklık Payları
-16.370.513 -7.647.343 3.607.512 -8.820.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.574.986 637.708
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 6.455.167 3.808.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.059 1.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.454.108 3.806.833
Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
Stoklar
13 487.967 3.099.442
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.292.714 465.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 20.399 26.331
Diğer Dönen Varlıklar
26 27.000 1.258.961
ARA TOPLAM
38.023.509 9.461.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.023.509 9.461.603
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 573.927.507 573.875.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.205.926 1.546.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.713 5.994
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.713 5.994
Peşin Ödenmiş Giderler
26 862.977 254.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
576.000.123 575.682.115
TOPLAM VARLIKLAR
614.023.632 585.143.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 241.538.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 28.669.989 1.363.394
Ticari Borçlar
10 2.396.643 2.641.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 72.924 39.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.323.719 2.601.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 149.965 117.166
Diğer Borçlar
11 2.029.913 19.431.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 433.655 19.065.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.596.258 365.182
Ertelenmiş Gelirler
26 844.407 649.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.563.192 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 763.269 660.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
763.269 660.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
36.417.378 266.401.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.417.378 266.401.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 300.990.108 24.605.930
Diğer Borçlar
11 420.339 280.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 420.339 280.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.922 197.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 257.922 197.658
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.807.851 52.157.642
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.476.220 77.241.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
388.893.598 343.642.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 225.129.074 241.499.587
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.661 -19.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.661 -19.952
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.045.744 128.906.429
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.365.804 139.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 960 1.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.130.034 241.500.738
TOPLAM KAYNAKLAR
614.023.632 585.143.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640076


BIST

Canlı Borsa
86.072 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  86.072  
En Yüksek
86.496
En Düşük
84.986
Açılış: 84.989
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.586 0,37  
Nasdaq CCO 7.637 0,11  
Xetra DAX DAX 12.011 0,49  
Shanghai Composite SHCOMP 2.861 0,26  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--395--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(27.05.2019 08:18:56-27.05.2019 08:18:57)