Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:27
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 24.270.720 26.799.922 11.259.914 12.370.195
Satışların Maliyeti
28 -11.310.535 -9.893.239 -6.091.672 -5.028.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.960.185 16.906.683 5.168.242 7.341.761
BRÜT KAR (ZARAR)
12.960.185 16.906.683 5.168.242 7.341.761
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.339.263 -3.528.675 -922.397 -1.839.840
Pazarlama Giderleri
29 -35.829 -163.283 -35.829 -55.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 436.057 495.253 243.811 318.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.165.008 -1.176.431 -826.150 -482.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.856.142 12.533.547 3.627.677 5.282.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 21.789 18.632 14.837 9.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.877.931 12.552.179 3.642.514 5.291.916
Finansman Gelirleri
33 1.674.082 1.238.608 1.119.591 299.672
Finansman Giderleri
33 -33.629.583 -11.957.943 -13.657.427 -4.228.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.077.570 1.832.844 -8.895.322 1.362.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.102.718 -655.619 174.705 -493.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.102.718 -655.619 174.705 -493.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.974.852 1.177.225 -8.720.617 868.994
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.974.852 1.177.225 -8.720.617 868.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-118 7 -50 9
Ana Ortaklık Payları
-19.974.734 1.177.218 -8.720.567 868.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00307000 0,00018000 -0,00134000 0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 -21.317 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 -3.960 0 0 0 0 0 -3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.218 0 1.173.258 7 1.173.265
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.218 0 1.177.218 7 1.177.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 -3.960 0 0 0 0 0 -3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 -3.960
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -25.277 0 -25.277 0 0 0 0 0 -25.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 1.177.218 0 242.532.165 1.179 242.533.344
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291 0 0 0 0 0 -3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.974.734 0 -19.978.025 -118 -19.978.143
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.974.734 0 -19.974.734 -118 -19.974.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291 0 0 0 0 0 -3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -23.243 0 -23.243 0 0 0 0 0 -23.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -19.974.734 0 221.521.562 1.033 221.522.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.047.664 17.326.097
Dönem Karı (Zararı)
-19.974.852 1.177.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.974.852 1.177.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.218.236 14.011.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 430.408 395.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
675.880 345.849
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 690.280 364.481
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.400 -18.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.474 21.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 50.363 25.508
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.535 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 86.576 -4.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.927.681 8.532.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -99.084 -178.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.020.818 8.708.665
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 5.947 2.588
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 23.154.900 4.060.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.102.718 655.619
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.389 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.200.171 2.137.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.063.860 -927.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.063.860 -927.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.425 -15.294
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -26.425 -15.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -29.056 500.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.225.057 -358.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.853 -607.713
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -270.853 -607.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 26.471 11.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.372.607 739.799
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.372.607 739.799
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 107.563 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
908.439 2.795.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.043.213 17.326.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.013 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 11.464 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-176.752 -428.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 39.605 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18,19 -216.357 -428.438
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.560.420 -32.963.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.012.125 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -26.434.008
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 -18.650.811 3.998.878
Ödenen Faiz
33 -10.020.818 -10.707.150
Alınan Faiz
33 99.084 178.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.310.492 -16.065.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.310.492 -16.065.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 637.708 17.626.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.948.200 1.561.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.974.852 1.177.225 -8.720.617 868.994
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.291 -3.960 7.351 -429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.113 -4.949 9.190 -536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
822 989 -1.839 107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 822 989 -1.839 107
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.291 -3.960 7.351 -429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.978.143 1.173.265 -8.713.266 868.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-118 7 -50 9
Ana Ortaklık Payları
-19.978.025 1.173.258 -8.713.216 868.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.948.200 637.708
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 5.175.721 3.808.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.908 1.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.173.813 3.806.833
Diğer Alacaklar
11 191.701 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 191.701 165.276
Stoklar
13 3.128.498 3.099.442
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.490.688 465.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 14.867 26.331
Diğer Dönen Varlıklar
26 350.520 1.258.961
ARA TOPLAM
19.300.195 9.461.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.300.195 9.461.603
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 573.927.507 573.875.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.263.628 1.546.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.337 5.994
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.337 5.994
Peşin Ödenmiş Giderler
26 454.944 254.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.650.416 575.682.115
TOPLAM VARLIKLAR
594.950.611 585.143.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 241.538.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.588.732 1.363.394
Ticari Borçlar
10 2.370.702 2.641.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 40.592 39.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.330.110 2.601.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 143.637 117.166
Diğer Borçlar
11 2.049.348 19.431.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 415.073 19.065.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.634.275 365.182
Ertelenmiş Gelirler
26 756.910 649.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 749.260 660.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
749.260 660.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
32.658.589 266.401.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.658.589 266.401.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 290.086.516 24.605.930
Diğer Borçlar
11 383.688 280.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 383.688 280.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
245.121 197.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 245.121 197.658
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.054.102 52.157.642
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
340.769.427 77.241.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.428.016 343.642.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 221.521.562 241.499.587
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.243 -19.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.243 -19.952
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.045.744 128.906.429
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.974.734 139.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.033 1.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.522.595 241.500.738
TOPLAM KAYNAKLAR
594.950.611 585.143.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626418


BIST

Canlı Borsa
86.072 18:05
Değişim :  1,74% |  1.476,12
Önceki Kapanış :  84.596  
En Yüksek
86.496
En Düşük
84.986
Açılış: 84.989
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.490 -1,11  
Nasdaq CCO 7.628 -1,58  
Xetra DAX DAX 12.011 0,49  
Shanghai Composite SHCOMP 2.853 0,02  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--92--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.05.2019 04:58:33-25.05.2019 04:58:33)