Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 18:27
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.010.806 14.429.727
Satışların Maliyeti
28 -5.218.863 -4.864.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.791.943 9.564.922
BRÜT KAR (ZARAR)
7.791.943 9.564.922
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.416.866 -1.688.835
Pazarlama Giderleri
29 0 -107.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 205.114 176.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -352.029 -694.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.228.162 7.250.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.255 9.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.235.417 7.260.263
Finansman Gelirleri
33 554.491 938.936
Finansman Giderleri
33 -19.972.156 -7.729.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.182.248 469.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 1.928.013 -161.632
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.928.013 -161.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.254.235 308.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.254.235 308.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-68 -2
Ana Ortaklık Payları
-11.254.167 308.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00173000 0,00005000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.233 0 304.702 -2 304.700
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.233 0 308.233 -2 308.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.531 0 -3.531
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 308.233 0 241.663.609 1.170 241.664.779
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.254.167 0 -11.264.809 -68 -11.264.877
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.254.167 0 -11.254.167 -68 -11.254.235
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 -10.642
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.254.167 0 230.234.778 1.083 230.235.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.039.857 10.221.883
Dönem Karı (Zararı)
-11.254.235 308.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.620.705 8.353.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 297.168 197.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.583 434.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 92.535 443.533
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.952 -9.316
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.400 4.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 43.573 12.327
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -24.907 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.734 -8.117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.876.483 4.427.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -31.653 -758.165
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.872.311 5.175.447
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 35.825 10.671
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 18.259.084 3.127.990
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.928.013 161.632
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.324.030 1.551.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.709.284 -1.372.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.709.284 -1.372.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.425 -14.822
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -26.425 -14.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 27.618 457.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.568.305 -873.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.866 -405.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -347.866 -405.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 27.597 3.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.056.511 1.500.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.056.511 1.500.028
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 689.270 721.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
526.854 1.534.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.042.440 10.213.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -22.840 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 20.257 8.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.248 2.790.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -112.248 -349.677
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 3.140.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.814.309 -28.486.319
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -23.274.606
Ödenen Faiz
33 -4.814.309 -5.211.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.113.300 -15.473.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.113.300 -15.473.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 637.708 17.626.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.751.008 2.153.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.254.235 308.231
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.642 -3.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -13.303 -4.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.661 882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.661 882
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.642 -3.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.264.877 304.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-68 -2
Ana Ortaklık Payları
-11.264.809 304.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.751.567 637.708
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 6.389.012 3.808.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 928 1.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.388.084 3.806.833
Diğer Alacaklar
11 191.701 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 191.701 165.276
Stoklar
13 3.071.824 3.099.442
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.057.466 465.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 6.074 26.331
Diğer Dönen Varlıklar
26 732.107 1.258.961
ARA TOPLAM
16.199.751 9.461.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.199.751 9.461.603
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 573.875.000 573.875.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.369.416 1.546.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.954 5.994
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.954 5.994
Peşin Ödenmiş Giderler
26 231.414 254.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.480.784 575.682.115
TOPLAM VARLIKLAR
591.680.535 585.143.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 258.409.209 241.538.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.436.304 1.363.394
Ticari Borçlar
10 2.293.689 2.641.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
40.592 39.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.253.097 2.601.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 144.763 117.166
Diğer Borçlar
11 20.487.577 19.431.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 18.957.478 19.065.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.530.099 365.182
Ertelenmiş Gelirler
26 1.338.617 649.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 646.976 660.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
646.976 660.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
284.757.135 266.401.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.757.135 266.401.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 25.921.794 24.605.930
Diğer Borçlar
11 312.604 280.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 312.604 280.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
226.173 197.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 226.173 197.658
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.226.968 52.157.642
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.687.539 77.241.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.444.674 343.642.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 230.234.778 241.499.587
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.594 -19.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.045.744 128.906.429
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.254.167 139.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.083 1.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.235.861 241.500.738
TOPLAM KAYNAKLAR
591.680.535 585.143.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606137


BIST

Canlı Borsa
86.072 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  86.072  
En Yüksek
86.496
En Düşük
84.986
Açılış: 84.989
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.586 0,37  
Nasdaq CCO 7.637 0,11  
Xetra DAX DAX 12.011 0,49  
Shanghai Composite SHCOMP 2.861 0,26  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--59--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(27.05.2019 06:51:10-27.05.2019 06:51:10)