Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 19:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 51.510.244 47.916.516
Satışların Maliyeti
28 -20.062.583 -18.893.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.447.661 29.022.916
BRÜT KAR (ZARAR)
31.447.661 29.022.916
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -7.141.740 -6.539.896
Pazarlama Giderleri
29,30 -270.720 -386.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 38.098.097 51.340.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.199.386 -1.607.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.933.912 71.830.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 37.263 54.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.971.175 71.885.155
Finansman Gelirleri
33 1.865.242 1.534.854
Finansman Giderleri
33 -59.028.739 -46.919.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.807.678 26.500.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.668.384 -7.059.951
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.668.384 -7.059.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.294 19.440.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.294 19.440.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21 98
Ana Ortaklık Payları
139.315 19.440.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00002000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 72.059.807 37.406.129 0 221.926.427 1.074 221.927.501
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.406.129 -37.406.129 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 0 19.432.480 98 19.432.578
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 0 19.440.493 98 19.440.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.012 0 -8.013
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 0 140.680 -21 140.659
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 0 139.315 -21 139.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 1.365
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.507.912 8.661.246
Dönem Karı (Zararı)
139.294 19.440.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.206.424 3.333.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 778.031 782.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.025.317 684.288
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.062.580 721.550
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -37.263 -37.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.708 571.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 50.637 44.215
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 44.071 526.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.862.437 16.772.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -674.485 -266.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 17.534.209 17.042.476
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.713 -4.033
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.776.934 28.394.825
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.999.387 -50.913.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -36.999.387 -50.913.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.668.384 7.059.951
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.326.057 1.542.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.161 -1.157.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 56 -720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -878.217 -1.156.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 85.921
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 85.921
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 483.069 650.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 104.061 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
595.442 -238.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.245 2.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 592.197 -241.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.552 -12.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.876 -10.029
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 210.876 -10.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 3.794.218 2.224.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.671.775 24.316.207
Ödenen Faiz
-22.163.863 -15.613.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -41.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-643.449 -599.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-643.449 -620.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.853.739 8.080.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.434.200 46.096.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -40.396.422 -26.738.245
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 5.108.483 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 0 -11.277.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.989.276 16.142.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.989.276 16.142.014
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.626.984 1.484.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 637.708 17.626.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.294 19.440.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35 1.365 -8.012
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.706 -10.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-341 2.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-341 2.003
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.365 -8.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.659 19.432.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21 98
Ana Ortaklık Payları
140.680 19.432.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 637.708 17.626.984
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 3.808.088 3.995.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.255 1.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.806.833 3.993.909
Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
165.276 165.276
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 3.099.442 3.582.511
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 465.797 460.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 26.331 13.280
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.258.961 4.924.059
ARA TOPLAM
9.461.603 30.767.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.461.603 30.767.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 573.875.000 536.327.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.546.343 2.182.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.994 15.937
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.994 15.937
Peşin Ödenmiş Giderler
15 254.778 364.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.682.115 538.889.634
TOPLAM VARLIKLAR
585.143.718 569.657.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 241.538.899 31.940.064
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.363.394 24.951.654
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10,37 2.641.555 2.046.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39.884 36.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.601.671 2.009.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 117.166 100.614
Diğer Borçlar
11,37 19.431.066 14.098.880
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.065.884 13.957.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
365.182 141.479
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 649.347 507.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 660.149 616.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
660.149 616.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
266.401.576 74.260.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.401.576 74.260.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 24.605.930 204.105.932
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 280.174 293.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
280.174 293.001
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 197.658 148.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
197.658 148.727
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 52.157.642 49.488.917
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.241.404 254.036.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
343.642.980 328.297.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 241.499.587 241.358.907
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.952 -21.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.906.429 109.465.936
Net Dönem Karı veya Zararı
139.315 19.440.493
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.151 1.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.500.738 241.360.079
TOPLAM KAYNAKLAR
585.143.718 569.657.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591626


BIST

Canlı Borsa
94.831 18:05
Değişim :  -0,62% |  -589,86
Önceki Kapanış :  95.421  
En Yüksek
95.848
En Düşük
94.519
Açılış: 95.534
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.548 -0,67  
Nasdaq CCO 7.885 -1,51  
Xetra DAX DAX 12.245 0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 2.976 -0,19  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--95--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(26.06.2019 22:50:22-26.06.2019 22:50:22)