Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:31
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 14.652.314 13.010.806
Satışların Maliyeti
28 -6.129.634 -5.218.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.522.680 7.791.943
BRÜT KAR (ZARAR)
8.522.680 7.791.943
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.196.520 -1.416.866
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 775.274 205.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -426.863 -352.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.674.571 6.228.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.365 7.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.681.936 6.235.417
Finansman Gelirleri
33 646.774 554.491
Finansman Giderleri
33 -31.412.170 -19.972.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.083.460 -13.182.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.766.648 1.928.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-334.442 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.101.090 1.928.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.316.812 -11.254.235
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.316.812 -11.254.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-131 -68
Ana Ortaklık Payları
-20.316.681 -11.254.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00313000 -0,00173000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 -10.642 0 0 0 0 0 -10.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.254.167 0 -11.264.809 -68 -11.264.877
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.254.167 0 -11.254.167 -68 -11.254.235
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 -10.642 0 0 0 0 0 -10.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.642 0 -10.642
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.594 0 -30.594 0 0 0 0 0 -30.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.254.167 0 230.234.778 1.083 230.235.861
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.239 0 -47.239 0 0 0 0 0 -47.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.316.681 0 -20.363.920 -131 -20.364.051
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.316.681 0 -20.316.681 -131 -20.316.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.239 0 -47.239 0 0 0 0 0 -47.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.239 0 -47.239
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -78.158 0 -78.158 0 0 0 0 0 -78.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 117.068.777 -20.316.681 0 209.147.733 821 209.148.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.751.536 8.039.857
Dönem Karı (Zararı)
-20.316.812 -11.254.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.316.812 -11.254.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.422.184 21.620.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 119.210 297.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-149.742 85.583
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -142.377 92.535
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.365 -6.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.197 30.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 30.854 43.573
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -19.674 -24.907
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 15.017 11.734
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.154.267 4.876.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -62.301 -31.653
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.209.828 4.872.311
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.740 35.825
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 26.038.900 18.259.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.766.648 -1.928.013
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.000.680 -2.324.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.733 -2.709.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 57.733 -2.709.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.625 -26.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -25.625 -26.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 14.546 27.618
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.355.251 -1.568.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.288.048 -347.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.288.048 -347.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -18.785 27.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.872.251 1.056.511
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.872.251 1.056.511
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 114.650 689.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.113 526.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.106.052 8.042.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -22.840
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -354.516 20.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.448 -112.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -32.448 -112.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.574.019 -4.814.309
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.263.450 0
Ödenen Faiz
33 -5.377.783 -4.814.309
Alınan Faiz
67.214 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.145.069 3.113.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.145.069 3.113.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.544.065 637.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.689.134 3.751.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.316.812 -11.254.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.239 -10.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -59.048 -13.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.809 2.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 11.809 2.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.239 -10.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.364.051 -11.264.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-131 -68
Ana Ortaklık Payları
-20.363.920 -11.264.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.689.670 11.550.027
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 6.759.345 6.681.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 7.082 1.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.752.263 6.679.568
Diğer Alacaklar
11 190.901 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 190.901 165.276
Stoklar
13 475.366 489.912
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.997.679 803.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.583 25.625
Diğer Dönen Varlıklar
26 56.698 109.811
ARA TOPLAM
23.172.242 19.825.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.172.242 19.825.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 602.554.000 602.554.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.088.611 1.167.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.478 3.089
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.478 3.089
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.051.231 889.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.696.320 604.614.347
TOPLAM VARLIKLAR
627.868.562 624.440.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 31.899.907 28.887.987
Ticari Borçlar
10 2.526.115 1.238.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44.486 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.481.629 1.197.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 133.539 152.324
Diğer Borçlar
11 2.571.317 716.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.570.630 715.705
Ertelenmiş Gelirler
26 697.669 583.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 325.496 368.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 700.190 704.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
700.190 704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
38.854.233 32.651.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.854.233 32.651.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 328.628.984 308.033.922
Diğer Borçlar
11 426.255 408.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 426.255 408.929
Uzun Vadeli Karşılıklar
367.857 277.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 367.857 277.955
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.442.679 53.555.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.865.775 362.276.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
418.720.008 394.927.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 209.147.733 229.511.653
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.158 -30.919
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.158 -30.919
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.068.777 129.045.744
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.316.681 -11.976.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 821 952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.148.554 229.512.605
TOPLAM KAYNAKLAR
627.868.562 624.440.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682493


BIST

Canlı Borsa
101.742 18:05
Değişim :  0,01% |  13,63
Önceki Kapanış :  101.729  
En Yüksek
101.979
En Düşük
100.713
Açılış: 101.845
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.883 1,74  
Nasdaq CCO 7.484 0,15  
Xetra DAX DAX 11.309 0,09  
IPC MXX 43.044 0,13  
Shanghai Composite SHCOMP 2.756 0,05  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--126--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(20.02.2019 00:15:13-20.02.2019 00:15:13)