Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 18:24
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 73.339.271 51.510.244
Satışların Maliyeti
28 -24.887.486 -20.062.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.451.785 31.447.661
BRÜT KAR (ZARAR)
48.451.785 31.447.661
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.523.160 -7.141.740
Pazarlama Giderleri
29 -48.159 -270.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 29.210.848 38.098.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.941.897 -2.199.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.149.417 59.933.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 36.848 37.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.186.265 59.971.175
Finansman Gelirleri
33 3.720.646 1.865.242
Finansman Giderleri
33 -83.623.463 -59.028.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.716.552 2.807.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.260.614 -2.668.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.859.936 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.400.678 -2.668.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.977.166 139.294
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.977.166 139.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-199 -21
Ana Ortaklık Payları
-11.976.967 139.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00184000 0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 -21.317 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 1.365 0 0 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 0 140.680 -21 140.659
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 0 139.315 -21 139.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 1.365 0 0 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 1.365
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967 0 0 0 0 0 -10.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 0 -11.987.934 -199 -11.988.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 0 -11.976.967 -199 -11.977.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967 0 0 0 0 0 -10.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.622.981 33.671.775
Dönem Karı (Zararı)
-11.977.166 139.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.977.166 139.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.927.664 29.206.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 695.414 778.031
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
758.076 1.025.317
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 787.535 1.062.580
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.459 -37.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.299 94.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 73.601 50.637
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.271 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 60.969 44.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.194.784 16.862.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -340.682 -674.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 19.536.252 17.534.209
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -786 2.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 60.534.359 44.776.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.626.493 -36.999.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -28.626.493 -36.999.387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.260.614 2.668.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.389 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.829.886 4.326.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.660.102 -878.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -618 56
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.659.484 -878.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.609.530 483.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -973.084 104.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.403.488 595.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 708 3.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.404.196 592.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 35.158 16.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
479.278 210.876
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 479.278 210.876
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -66.328 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.149.150 3.794.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.120.612 33.671.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.013 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.490.618 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-329.222 -643.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 39.604 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -316.319 -94.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -52.507 -548.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.387.402 -50.017.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 306.125.000 7.434.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -297.409.703 -40.396.422
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 -19.065.197 5.108.483
Ödenen Faiz
33 -19.372.222 -22.838.348
Alınan Faiz
33 334.720 674.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.906.357 -16.989.276
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.906.357 -16.989.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 637.708 17.626.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.544.065 637.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.977.166 139.294
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.967 1.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -13.709 1.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.742 -341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.742 -341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.967 1.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.988.133 140.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-199 -21
Ana Ortaklık Payları
-11.987.934 140.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.550.027 637.708
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 6.681.441 3.808.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.873 1.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.679.568 3.806.833
Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
Stoklar
13 489.912 3.099.442
Peşin Ödenmiş Giderler
26 803.798 465.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 25.625 26.331
Diğer Dönen Varlıklar
26 109.811 1.258.961
ARA TOPLAM
19.825.890 9.461.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.825.890 9.461.603
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 602.554.000 573.875.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.167.397 1.546.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.089 5.994
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.089 5.994
Peşin Ödenmiş Giderler
26 889.861 254.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.614.347 575.682.115
TOPLAM VARLIKLAR
624.440.237 585.143.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 241.538.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 28.887.987 1.363.394
Ticari Borçlar
10 1.238.067 2.641.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 40.592 39.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.197.475 2.601.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 152.324 117.166
Diğer Borçlar
11 716.392 19.431.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 19.065.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 715.705 365.182
Ertelenmiş Gelirler
26 583.019 649.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 368.612 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 704.847 660.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
704.847 660.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
32.651.248 266.401.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.651.248 266.401.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 308.033.922 24.605.930
Diğer Borçlar
11 408.929 280.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 408.929 280.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
277.955 197.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 277.955 197.658
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 53.555.578 52.157.642
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.276.384 77.241.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
394.927.632 343.642.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 229.511.653 241.499.587
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.919 -19.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.919 -19.952
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.045.744 128.906.429
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.976.967 139.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 952 1.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.512.605 241.500.738
TOPLAM KAYNAKLAR
624.440.237 585.143.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666219


BIST

Canlı Borsa
94.831 18:05
Değişim :  -0,62% |  -589,86
Önceki Kapanış :  95.421  
En Yüksek
95.848
En Düşük
94.519
Açılış: 95.534
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.548 -0,67  
Nasdaq CCO 7.885 -1,51  
Xetra DAX DAX 12.245 0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 2.976 -0,19  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--71--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(26.06.2019 23:06:50-26.06.2019 23:06:50)