Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 19:20
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 39.016.064 36.089.482 12.216.142 14.351.342
Satışların Maliyeti
28 -14.878.784 -14.552.546 -4.985.545 -5.551.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.137.280 21.536.936 7.230.597 8.800.253
BRÜT KAR (ZARAR)
24.137.280 21.536.936 7.230.597 8.800.253
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.286.411 -4.986.833 -1.757.736 -1.632.317
Pazarlama Giderleri
29,30 -163.283 -243.194 0 -154.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 652.394 648.843 157.141 439.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.230.357 -1.396.555 -53.926 -80.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.109.623 15.559.197 5.576.076 7.372.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 27.967 27.947 9.335 9.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.137.590 15.587.144 5.585.411 7.382.141
Finansman Gelirleri
33 1.688.887 1.396.237 450.279 711.736
Finansman Giderleri
33 -28.279.070 -61.412.003 -16.321.127 -39.482.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.452.593 -44.428.622 -10.285.437 -31.388.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
807.106 7.031.166 1.462.725 5.469.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 807.106 7.031.166 1.462.725 5.469.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.645.487 -37.397.456 -8.822.712 -25.919.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.645.487 -37.397.456 -8.822.712 -25.919.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46 -228 -53 -167
Ana Ortaklık Payları
-7.645.441 -37.397.228 -8.822.659 -25.919.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00118000 -0,00580000 -0,00136000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 72.059.807 37.406.129 0 221.926.427 1.074 221.927.501
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.406.129 -37.406.129 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.397.228 0 -37.404.689 -228 -37.404.917
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.397.228 0 -37.397.228 -228 -37.397.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.461 0 -7.461
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 -37.397.228 0 184.521.738 846 184.522.584
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.645.441 0 -7.647.343 -46 -7.647.389
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.645.441 0 -7.645.441 -46 -7.645.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.902 0 -1.902
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 -7.645.441 0 233.711.564 1.126 233.712.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.566.089 6.733.221
Dönem Karı (Zararı)
-7.645.487 -37.397.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.441.537 60.258.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 588.732 591.769
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
362.124 457.540
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 390.091 485.487
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -27.967 -27.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.551 515.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 38.448 23.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 18.103 491.142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.591.857 19.463.814
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -366.202 -211.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.950.295 19.670.591
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 7.764 4.506
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.649.379 46.261.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -807.106 -7.031.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.229.738 780.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.897.821 -2.637.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 307 -616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.898.128 -2.636.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544 22.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.544 22.727
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 468.996 729.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -414.403 -439.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.324 101.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.245 5.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 254.079 96.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.365 10.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
867.452 896.228
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 867.452 896.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 3.932.369 2.095.693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.025.788 23.641.643
Ödenen Faiz
-15.825.901 -17.119.705
Alınan Faiz
366.202 211.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-451.038 -259.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-451.038 -259.025
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -449.541 -259.025
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.497 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.335.107 -6.874.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.967.400 18.228.437
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -34.574.307 -13.461.177
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 4.271.800 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 0 -11.641.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.220.056 -400.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.220.056 -400.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.626.984 1.484.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.406.928 1.084.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.645.487 -37.397.456 -8.822.712 -25.919.641
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35 -1.902 -7.461 2.058 -5.778
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.378 -9.325 2.571 -7.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
476 1.864 -513 1.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
476 1.864 -513 1.444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.902 -7.461 2.058 -5.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.647.389 -37.404.917 -8.820.654 -25.925.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46 -228 -53 -167
Ana Ortaklık Payları
-7.647.343 -37.404.689 -8.820.601 -25.925.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.406.928 17.626.984
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 5.495.187 3.995.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.004 1.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.494.183 3.993.909
Diğer Alacaklar
11 166.820 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
166.820 165.276
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 3.113.515 3.582.511
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 960.695 460.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 21.489 13.280
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.496.919 4.924.059
ARA TOPLAM
12.661.553 30.767.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.661.553 30.767.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 536.707.313 536.327.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.700.352 2.182.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.876 15.937
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.876 15.937
Peşin Ödenmiş Giderler
15 278.344 364.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
538.693.885 538.889.634
TOPLAM VARLIKLAR
551.355.438 569.657.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.277.103 31.940.064
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 25.847.470 24.951.654
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10,37 2.303.437 2.046.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39.884 36.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.263.553 2.009.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 117.979 100.614
Diğer Borçlar
11,37 19.207.139 14.098.880
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.229.201 13.957.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
977.938 141.479
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 1.020.614 507.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 634.181 616.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
634.181 616.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
61.407.923 74.260.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.407.923 74.260.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 207.039.943 204.105.932
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 323.994 293.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
323.994 293.001
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 189.553 148.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
189.553 148.727
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 48.681.335 49.488.917
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.234.825 254.036.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
317.642.748 328.297.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 233.711.564 241.358.907
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.219 -21.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.906.429 109.465.936
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.645.441 19.440.493
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.126 1.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
233.712.690 241.360.079
TOPLAM KAYNAKLAR
551.355.438 569.657.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566719


BIST

Canlı Borsa
94.831 18:05
Değişim :  -0,62% |  -589,86
Önceki Kapanış :  95.421  
En Yüksek
95.848
En Düşük
94.519
Açılış: 95.534
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.548 -0,67  
Nasdaq CCO 7.885 -1,51  
Xetra DAX DAX 12.245 0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 2.976 -0,19  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--304--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(26.06.2019 23:12:26-26.06.2019 23:12:26)