Canlı Borsa

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 18:36
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 26.799.922 21.738.140 12.370.195 11.035.376
Satışların Maliyeti
28 -9.893.239 -9.001.457 -5.028.434 -4.604.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.906.683 12.736.683 7.341.761 6.431.173
BRÜT KAR (ZARAR)
16.906.683 12.736.683 7.341.761 6.431.173
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -3.528.675 -3.354.516 -1.839.840 -1.654.106
Pazarlama Giderleri
29,30 -163.283 -88.500 -55.393 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 495.253 209.406 318.349 166.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.176.431 -1.316.236 -482.277 -1.142.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.533.547 8.186.837 5.282.600 3.801.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 18.632 18.166 9.316 8.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.552.179 8.205.003 5.291.916 3.810.315
Finansman Gelirleri
33 1.238.608 684.501 299.672 471.933
Finansman Giderleri
33 -11.957.943 -21.929.404 -4.228.607 -16.401.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.832.844 -13.039.900 1.362.981 -12.119.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-655.619 1.562.085 -493.987 1.873.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -655.619 1.562.085 -493.987 1.873.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.177.225 -11.477.815 868.994 -10.245.764
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.177.225 -11.477.815 868.994 -10.245.764
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 -62 9 -61
Ana Ortaklık Payları
1.177.218 -11.477.753 868.985 -10.245.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 72.059.807 37.406.129 0 221.926.427 1.074 221.927.501
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.406.129 -37.406.129 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.477.753 0 -11.479.436 -62 -11.479.498
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.477.753 0 -11.477.753 -62 -11.477.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.683 0 -1.683
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 -11.477.753 0 210.446.991 1.012 210.448.003
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 109.465.936 19.440.493 0 241.358.907 1.172 241.360.079
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.440.493 -19.440.493 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.218 0 1.173.258 7 1.173.265
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.218 0 1.177.218 7 1.177.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.960 0 -3.960
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 1.177.218 0 242.532.165 1.179 242.533.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.797.934 3.688.799
Dönem Karı (Zararı)
1.177.225 -11.477.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.011.075 23.349.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 395.529 394.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
345.849 564.743
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 364.481 582.909
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -18.632 -18.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.053 503.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 25.508 12.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.455 491.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.532.266 10.143.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -178.987 -110.374
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.708.665 10.261.020
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.588 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -6.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.060.759 13.303.843
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 655.619 -1.562.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.137.797 1.355.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-927.931 -180.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 623 -1.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -928.554 -179.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.294 23.103
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -15.294 23.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 500.897 214.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -358.476 -291.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.713 -134.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.245 2.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -610.958 -137.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.223 -14.455
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
739.799 725.864
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 739.799 725.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 2.795.292 1.013.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.326.097 13.226.952
Ödenen Faiz
-10.707.150 -9.648.527
Alınan Faiz
178.987 110.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-428.438 -176.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.438 -176.917
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -426.941 -176.917
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.497 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.435.130 -4.313.249
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 18.228.437
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.434.008 -10.190.764
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 3.998.878 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 0 -12.350.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.065.634 -801.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.065.634 -801.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.626.984 1.484.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.561.350 683.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.177.225 -11.477.815 868.994 -10.245.764
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35 -3.960 -1.683 -429 -794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.949 -2.103 -536 -992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
989 420 107 198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
989 420 107 198
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.960 -1.683 -429 -794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.173.265 -11.479.498 868.565 -10.246.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 -62 9 -61
Ana Ortaklık Payları
1.173.258 -11.479.436 868.556 -10.246.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.561.350 17.626.984
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 4.556.083 3.995.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
688 1.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.555.395 3.993.909
Diğer Alacaklar
11 180.570 165.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
180.570 165.276
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 3.081.614 3.582.511
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 881.201 460.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 14.514 13.280
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.453.560 4.924.059
ARA TOPLAM
12.728.892 30.767.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.728.892 30.767.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10,37 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 536.707.313 536.327.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.858.569 2.182.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.926 15.937
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.926 15.937
Peşin Ödenmiş Giderler
15 301.911 364.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
538.878.719 538.889.634
TOPLAM VARLIKLAR
551.607.611 569.657.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.619.345 31.940.064
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 24.793.769 24.951.654
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10,37 1.438.400 2.046.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39.884 36.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.398.516 2.009.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 111.837 100.614
Diğer Borçlar
11,37 18.788.871 14.098.880
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.956.279 13.957.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
832.592 141.479
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 833.202 507.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 611.623 616.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
611.623 616.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
58.197.047 74.260.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.197.047 74.260.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 200.212.802 204.105.932
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 341.687 293.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
341.687 293.001
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 179.184 148.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
179.184 148.727
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.143.547 49.488.917
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.877.220 254.036.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
309.074.267 328.297.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 242.532.165 241.358.907
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.277 -21.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.906.429 109.465.936
Net Dönem Karı veya Zararı
1.177.218 19.440.493
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.179 1.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.533.344 241.360.079
TOPLAM KAYNAKLAR
551.607.611 569.657.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553749


BIST

Canlı Borsa
91.618 15:33
Değişim :  0,92% |  831,06
Önceki Kapanış :  90.787  
En Yüksek
92.067
En Düşük
90.392
Açılış: 90.476
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.090 -0,07  
Nasdaq CCO 7.797 -0,52  
Xetra DAX DAX 12.096 -0,60  
Shanghai Composite SHCOMP 2.888 0,20  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--263--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(17.06.2019 15:48:52-17.06.2019 15:48:52)