Canlı Borsa

ANALİZ-Şirket Haberleri(Tacirler Yatırım)

27.04.2018 10:15
Tacirler Yatırım ( http://www.tacirler.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri:
"Aksigorta – 1Ç18 net kar rakamını 51 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı
piyasa beklentisi olan 50 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti ve yıllık bazda %87 arttı. Ana
faaliyetlerdeki güçlü karlılığın devam etmesi ve net finansal gelirlerdeki ciddi artış net kar
artışındaki ana unsurlardır. Bileşik oran %93 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %3,3
iyileşti. 1Ç18’de özsermaye karlılığı %34 olarak gerçekleşti.
Arçelik - 1Ç18 sonuçlarını 176.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı,
178,8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık
bazda yüzde %26 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %97 arttı. Net satışlar 5,282
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,279 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 517 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde %13 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 485
milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
12 baz puan azalarak %9,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak
5,640 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 6,397 milyon TL (1Ç17:
4,677 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29,8
(1Ç17: %27,2) olarak kaydedildi.
Anadolu Cam - 1Ç18 sonuçlarını 63,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 39,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %354 arttı. Net satışlar 545
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 büyüdü.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 554 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 136 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde %25 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 127
milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
456 baz puan artarak %25 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13
büyüyerek 1,359 milyon TL olarak gerçekleşti.
Avivasa – Bugün 1Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi 35 milyon TL net kar
olup, şirket 1Ç17’de 25 milyon TL net kar açıklamıştı.
Ereğli Demir Çelik - 1Ç18 sonuçlarını 1,063 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net
kar rakamı, 1,146 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 azaldı. Net satışlar 5,420
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,297 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 1,710 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan
1,657 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre 14 baz puan azalarak %31,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda
yüzde %70 artarak 4,322 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Ford Otosan - 1Ç18 sonuçlarını 432.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 371,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %59 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %15 azaldı. Net satışlar 7,282
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,899 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 594 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde %36 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 546
milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
5 baz puan artarak %8,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak
2,025 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ford Otosan 2018 yılına ait yurtiçi satış beklentisini muhafaza ederken, ihracat
beklentisini 295-305 bin adetten 305-315 bin adete yükseltti.
Garanti Bankası – 1Ç18 sonuçlarını 1.996 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı çeyreksel bazda %17 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 1.706 milyon TL
ve piyasa beklentisi olan 1.656 milyon TL’nin oldukça üzerindedir. Genel olarak, Garanti
Bankası’nın 1Ç18 sonuçlarında güçlü faaliyet sonuçları olduğunu görüyoruz ve net kar
tahminimizdeki sapmanın birkaç unsurun bir araya gelmesinden ötürü olduğunu
düşünüyoruz. Bunlar: i) çok güçlü komisyon ve ücret büyümesi, ii) beklentilerin altında
gerçekleşen ticari işlem zararları, net kredi maliyetleri ve faaliyet giderleridir. Garanti
Bankası’nın 1Ç18 sonundaki sermaye yeterliliği rasyosu %18 olup, aktif karlılığı %2,8 ve
özsermaye karlılığı ise %18,3 olarak kaydedilmiştir.
Good-Year - 1Ç18 sonuçlarını 42.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar
557 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33
yükseldi. Şirket, 1Ç18'de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde %33 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yatay kalarak %12,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22
yükselerek 70 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 388 milyon TL
(1Ç17: 247 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı
%19.7 (1Ç17: %17.0) olarak kaydedildi.
Soda Sanayii - 1Ç18 sonuçlarını 239 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 206 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %42 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 701 milyon
TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Açıklanan
net satış rakamı piyasa beklentisi olan 676 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket,
1Ç18'de 185 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre
yüzde %14 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 176 milyon
TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 101 baz
puan azalarak %26,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %25
büyüyerek 624 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 281 milyon TL
(1Ç17: 165 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11
(1Ç17: %7,6) olarak kaydedildi.
TAV Havalimanları - Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi
73 milyon TL olup, yıllık bazda %58 büyümeyi işaret etmektedir. Şirketin satışlarına
yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyar TL olup, yıllık bazda %46 büyümeyi göstermektedir.
FAVÖK seviyesinde ise, piyasa beklentisi 463 milyon TL olup, yıllık bazda %24 büyümeyi
işaret etmektedir.
Tekfen Holding - 1Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 225 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net satışlar 2,266
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,309 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde %34 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 275
milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
44 baz puan azalarak %12,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde
%26 büyüyerek 2,690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Trakya Cam - 1Ç18 sonuçlarını 206.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 163,7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %80 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %7 arttı. Net satışlar 1,222
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüdü.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,154 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti.
Şirket, 1Ç18'de 262 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde %29 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 244
milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
14 baz puan artarak %21,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek
1,244 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 824 milyon TL (1Ç17: 602
milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,9 (1Ç17:
%18) olarak kaydedildi.
Tofaş Otomobil Fab. - 1Ç18 sonuçlarını 325 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net
kar rakamı, 278,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar
rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net
satışlar 4,441 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8
arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,396 milyon TL ile uyumlu
gerçekleşti. Şirket, 1Ç18'de 515 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi
olan 504 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 105 baz puan artarak %11,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda
yüzde %8 artarak 2,787 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -98
milyon TL (1Ç17: -540 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara
oranı -%0.6 (1Ç17: -%3.5) olarak kaydedildi.
Yapı Kredi Bankası – Yönetim Kurulu, bankanın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden
(bedelli) karşılanmak suretiyle 4.100.000.000 TL (%94,3168) artırılarak 4.347.051.284
TL'den 8.447.051.284 TL'ye çıkartılmasına karar verdi. Sermaye artırımı sonucu elde
edilecek 4.100.000.000 TL’lik nominal değerli yeni payların satışından elde edilecek fon,
sermaye yeterlilik rasyolarının güçlendirilmesinde ve bilançonun güçlenmesinde rol
oynayacaktır. Ayrıca, elde edilen fonun küçük ölçekli krediler segmentinde Banka’nın
müşteri portföyünü genişletmesinde kullanılması, bu fon ile dijital bankacılık
faaliyetlerine yönelik artan talebin karşılanması ve yeni dijital bankacılık ürünleri
geliştirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu Özkaynak Yönetmeliği'nin
"İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç
edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi
nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek
sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip 500 milyon ABD Doları tutarına kadar ilâve
ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı yapılmasını planladığını açıkladı.
Yapılacak bedelli sermaye artırımının sermaye yeterliliği rasyosunu 164 baz puan olumlu
etkilemesini ve İlâve Ana Sermaye bazlı borçlanma aracı ihracının, eğer ihraç
tamamlanırsa, ise 82 baz puan olumlu etkilemesini beklemekteyiz.
Son olarak, Yönetim Kurulu 28.02.2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 500,8
milyon TL olan tahsili gecikmiş alacağın, toplam 28,2 milyon TL bedelle satma kararı aldı."

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Gunluk_Bulten_-_27_Nisan_2018.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
101.849 18:05
Değişim :  0,28% |  282,94
Önceki Kapanış :  101.566  
En Yüksek
102.882
En Düşük
101.665
Açılış: 102.382
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.223 0,01  
Nasdaq CCO 8.207 0,27  
Xetra DAX DAX 12.260 0,26  
Shanghai Composite SHCOMP 2.924 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--142--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(21.07.2019 20:53:17-21.07.2019 20:53:17)