Canlı Borsa

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

28.07.2016 08:53
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"FOMC karar metni sonrası Dolar zayıflığı ile pozitif risk sabahına
uyanıyoruz. FOMC'nin karar metnini açıklamasının ardından DXY'ın 96,5
seviyesine çekildiğini gözlemliyoruz. Küresel Dolar zayıflığında
Gelişmekte Olan Ülke Kurlar ve Yüksek Beta kurlar son iki aydaki en
güçlü değer kazancı içindeler. Dolar / TL de 3,0150 seviyesinde
(detaylar Güne Başlarken'de). Amerika'da ekonomi toparlanırken FED'in
frene basmayacağını açıklaması risk varlıklar için destekleyici.
Bundan sonra FED ile ilgili kritik olay 26 Ağustos günü Başkan
Yellen'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşması. Bu da Gelişmekte
Olan Ülke varlıkları için pozitif fiyatlama zamanı kazandırmakta.
Diğer taraftan, XBANK / XUSIN rasyosu 1,53 ile halen dipte. Gelecek
karların iyi olacağı zaten bilinmekte. Buna rağmen rasyo dipte ve
XBANK finansallardaki iyiliği fiyatlamamayı tercih ediyor. Piyasadaki
bankalara ilişkin olumsuzluk bekleyen yok. Bu nedenle dün akşamki
Akbank gibi iyi gelen sonuçların sınırlı etkide bulunma ihtimali
gözardı edilmemeli. Ası kritik gelişme yarın sabah Avrupa BDDK'sı
tarafından açıklanacak stres test sonuçları. Çünkü 1.) Negatif faiz
ortamında Avrupa'dan kaynak bulma maliyetleri artabilir. 2. ) CDS'in
275 baz puan civarında fiyatlanması bazı Avrupa bankalarının Türk
bankalarına uyguladığı hair-cut'larında artışla sonuçlanabilir.
Açıklanmakta olan ikinci çeyrek sonuçları geçmişe ait ve VISA gibi tek
seferlik etkiler söz konusu. Bankaların asıl performansını bundan
sonra kısaca Avrupa'dan elde edilen kaynakların maliyeti belirleyecek.


Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Pozitif): Akbank'ın net dönem karı
2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %32,3 oranında
artarak 1.332mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.202mn
TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.235mn TL'nin üzerinde
gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada,
ticari kar zarar kaleminden 242mn TL gelir elde edilmesi etkili
olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız.
Diğer taraftan, Bankanın gelecekteki nakit akımlarına dayalı
seküritizasyon programı altında 250mn USD tutarında 8 yıl vadeli
finansman temin edilmesi için International Finance Corporation (IFC)
ile yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.
Turkcell (TCELL, Sınırlı Negatif): Turkcell'in ikinci çeyrek ana
ortaklık karı 416,3mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %42
oranında daralmış ve 550mn TL olan piyasa beklentisinin altında
gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2016'da 2015'in aynı
dönemine göre %9 oranında artmış ve 3,4 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Satışların %90'ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %8 oranında
artış kaydederken, toplam satışlar içerisinde %6'lık paya sahip olan
Turkcell uluslararasının gelirleri geçen seneki Nisan-Haziran dönemine
göre %0,5 gerilemiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan
daha yüksek, %18 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt
kar marjı 5 puan gerileme ile %33 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderlerdeki artış %8 olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler geçen
seneye göre %5 gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet kar
marjı 6 puan gerileme ile %18 olmuştur. Finansman tarafında ise geçen
seneki 123mn TL'lik gelirin aksine 104mn TL gider kaydedilmiştir.
Şirket'in 2Ç2015'teki 141mn TL'lik vergi gideri 2Ç2016'da 62mn TL'ye
gerilemiştir. Ana ortaklık üzerinden hesaplanan kar marjı 11 puan
gerilemeyle %12 olarak gerçekleşmiştir. Turkcell'in 6 aylık ana
ortaklık karı 2015 ilk yarının %15 yukarısında, 979mn TL
seviyesindedir.
Şirket ayrıca, paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere azami
150mn TL fon ayrılmasına karar vermiştir. Belirlenen fon tutarı içinde
kalmak koşuluyla şirket tahvilleri ile ilgili yönetimin belirleyeceği
fiyat ve seviyelerden alım, satım ve/veya itfa işlemlerinin
gerçekleştirilmesine de karar verilmiştir.
Buna ek olarak, Şirketin Yönetim Kurulu, başlangıç sermayesi 35mn
TL olacak olan katılım finansman şirketi kurulmasına ve bu kapsamda
gerekli işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması için yönetime yetki
verilmesine karar vermiştir.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Negatif): TAV
Havalimanları'nın 2016 yılı ikinci çeyrek karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %67 oranında azalarak 55,3mn TL'ye gerilemiş ve hem
bizim beklentimiz olan 188mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan
184mn TL'nin altında kalarak olumsuz bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjındaki sert düşüş, net finansman
giderlerinin 107mn TL'den yüksek bir artışla 168mn TL'ye çıkması ve
vergi giderinin, düşük kar rakamına karşın, yüksek miktardaki
ertelenmiş vergi giderinin etkisiyle 123,5mn TL (2Ç2015'te 72,9mn TL)
olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2.
Çeyrekte hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yılın aynı
dönemiyle aynı seviyede kalmasının etkisiyle sadece %7,2 oranında
artarak 822mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük satış gelirlerine
karşın satış maliyetleri %22,8 oranında artmış ve buna bağlı olarak da
brüt kar %8,5 oranında gerileyerek 349,7mn TL'ye brüt kar marjı da
%49,9'dan %42,6'ya inmiştir. Brüt kardaki düşüşe ek olarak genel
yönetim giderleri de %41,6 oranında artarak 138,5mn TL'ye yükselmiş,
ancak diğer faaliyetlerden net gelirler 42,6mn TL'den 88,5mn TL'ye
çıkarak olumsuz etkiyi azaltmıştır. Buna bağlı olarak da faaliyet
gelirleri %8,3 oranında brüt karla yaklaşık aynı seviyede gerileyerek
299,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan finansman
giderlerinin 106,8mn TL'den 167,6mn TL'ye yükselmesi ve yüksek
ertelenmiş vergi giderinin etkisiyle kaydedilen 123,5mn TL'lik toplam
vergi gideri şirketin net dönem karındaki yüksek düşüşte ana etken
olmuştur.
İkinci çeyrekle birlikte TAV'ın Ocak-Haziran dönemi net karı
102,7mn TL'ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,4
oranında gerilemiştir.
TAV havalimanları 2016 yılı beklentilerini güvelik koşulları ve
jeopolitik riskler nedeniyle revize etmiştir. Buna göre TAV satış
gelirlerinde bu yıl artış (önceki %7-9 büyüme) öngörmezken, FAVKÖK
karının da %8-10 aralığında (FAVÖK karında %7-9 büyüme) daralacağını
ve net dönem karında da ciddi bir düşüş kaydedileceğini öngörmüştür.
Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Nötr): Aselsan ile bir yurt dışı
müşteri arasında 27/07/2016 tarihinde toplam bedeli yaklaşık 15,1mn
USD Elektro-Optik Sistemler satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu
sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2017 yılları arasında
gerçekleştirilecektir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Bazı basın
kuruluşlarında Emlak Konut'un tüm konut projelerini bünyesinde
kurulacak bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve
onlara finansal destek sağlayacağı yönünde bazı açıklamalar birkaç
gündür yayınlanmaktadır. Buna istinaden Şirket şu açıklamayı
yapmıştır: "26/07/2016 tarihinde yaptığımız kap duyurusundan da
anlaşılacağı üzere Emlak Konut projelerine yönelik olarak bir satış
kampanyası çalışması yapılacaktır. Hali hazırda Emlak Konut'un inşaat
şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da hazırlanan
kampanyaya yüklenicilerinin dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi
bir planlamamız bulunmamaktadır. Bu çalışmamızın ayrıntılarını
28/07/2016 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."
Petkim Petrokimya (PETKM): Anadolu Ajansı'nda yayınlanan habere
göre şirket genel müdürü Korkut Yılmaz'ın dün istifa etmesinin
ardından gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca yine Star Gazetesi'nde
yayınlanan habere göre ise şirket yönetim kurulunun aldığı karar
kapsamında çeşitli departmanlarda çalışan 27 personel yeniden
yapılanma sürecinde iş akitleri feshedildi. Kaynak: Anadolu
Ajansı/Star Gazetesi.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "TUT", Nötr): Banka tarafından
yurtiçinde 10 Milyar TL'ye kadar farklı vadelerde TL cinsinden, bir
veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi,
ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak
şekilde belirlenmesi, bu kapsamda BDDK, SPK ve diğer merciler nezdinde
gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka, Asya-Pasifik
Bölgesi'nde kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulan Asya Kalkınma
Bankası'yla anlaşma imzaladı."******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
1.034 18:05
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.034
Açılış: 1.091
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.387 0,68  
Nasdaq CCO 11.108 1,00  
Xetra DAX DAX 12.592 -0,54  
IPC MXX 37.998 0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.386 0,26  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--417--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(07.08.2020 01:02:24-07.08.2020 01:02:24)