Canlı Borsa

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

10.08.2016 17:54
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.900.000 -220.007 48.205.568 7.482.258 -35.522.205 -12.286.463 72.559.151 1.370.720 73.929.871
Transferler
-12.286.463 12.286.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.018 -2.990.412 -3.005.430 -2.816.584 -5.822.014
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.900.000 -2.688.727 15.354 -18.580.591 -5.743.008 -31.896.972 21.475.134 -10.421.838
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.110 -2.991 2.485.276 2.484.395 515.610 3.000.005
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-76.224 76.224
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -2.688.727 -217.561 29.548.753 1.736.259 -45.247.168 -2.990.412 40.141.144 20.544.880 60.686.024
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -2.197.234 -380.861 35.557.437 1.496.512 -45.318.132 -4.850.290 44.307.432 24.436.079 68.743.511
Transferler
-4.850.290 4.850.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.306 -2.919.615 -131.090 -3.088.011 -710 -3.088.721
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.197.234 15.234 -5.305.936 -1.496.512 8.065.038 3.475.058 -24.325.220 -20.850.162
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 0 -402.933 30.251.501 -2.919.615 0 -42.103.384 -131.090 44.694.479 110.149 44.804.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
856.059 3.959.054
Dönem Karı (Zararı)
-348.912 -6.615.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.482.736 3.518.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.540.775 1.114.570
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.449 -8.992
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -887 -8.831
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 24.336 -161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.865 310.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 140.865 241.531
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 20.000 69.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.114.766 624.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -131.899 -84.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 501.122 662.262
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
867.077 46.838
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-121.534 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 0 -12.504
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.431 -43.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -54.431 -43.337
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 1.697.312 1.533.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.041.010 10.129.508
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.062.105 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.313.312 6.350.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.313.312 6.350.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.098 -1.923.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.222 -2.664.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.876 741.391
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.982.065 4.137.618
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
967.831 -3.940.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.974.130 7.821.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.974.130 7.821.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27.621 249.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
521.975 -10.978.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 729.128 -14.621.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -207.153 3.643.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.124.161 8.705.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.174 -293.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
82.577 -129.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.403 -163.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.907.186 7.032.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -29.109 -125.847
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -20.000 -451.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 8.454 -6.343
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
3.803.900 -2.490.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.334.745 -6.141.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.709 592.282
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.709 592.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.408.454 -6.734.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.407.547 -6.734.158
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -907 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.764.695 2.226.502
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.707.661 18.648.729
Kredilerden Nakit Girişleri
11.707.661 18.648.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.000.423 -15.892.923
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.000.423 -15.892.923
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -610.033 0
Ödenen Faiz
-464.409 -614.038
Alınan Faiz
131.899 84.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.713.991 43.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.713.991 43.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 2.635.618 2.780.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 921.627 2.824.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 921.627 2.635.618
Finansal Yatırımlar
29 8.485.740 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
29 2.815.325 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
29 5.670.415 0
Ticari Alacaklar
6 3.128.490 4.153.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.128.490 4.153.898
Diğer Alacaklar
5,7 275.779 15.647.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 25.208 6.545.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 250.571 9.101.980
Stoklar
8 4.875.747 3.015.095
Peşin Ödenmiş Giderler
9 204.596 3.812.392
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 7.700 16.154
Diğer Dönen Varlıklar
19 945.766 2.107.742
ARA TOPLAM
18.845.445 31.388.593
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 0 550.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.845.445 31.939.440
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 0 3.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 38.043.500
Maddi Duran Varlıklar
12 77.386.902 86.610.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 57.742 2.591.222
Peşin Ödenmiş Giderler
9 463.224 1.981.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.907.868 129.230.595
TOPLAM VARLIKLAR
96.753.313 161.170.035
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 6.800.930 11.561.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29 9.088.661 6.162.478
Ticari Borçlar
6 20.778.395 14.016.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.778.395 14.016.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 435.501 756.404
Diğer Borçlar
5,7 1.318.402 796.427
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.318.402 589.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 207.153
Ertelenmiş Gelirler
9 135.970 39.350.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
15,17 474.586 917.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 308.072 315.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 166.514 602.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 76.292 244.219
ARA TOPLAM
39.108.737 73.804.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.108.737 73.804.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 10.783.661 9.377.433
Diğer Borçlar
5,7 89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.168.020 1.037.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.168.020 1.037.625
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 798.975 8.117.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.839.948 18.621.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.948.685 92.426.524
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.694.479 44.307.432
Ödenmiş Sermaye
20 60.000.000 60.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -2.197.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.848.568 35.176.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.848.568 35.176.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-402.933 -380.861
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 30.251.501 35.557.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.919.615 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.919.615 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.919.615 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 0 1.496.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.103.384 -45.318.132
Net Dönem Karı veya Zararı
-131.090 -4.850.290
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.149 24.436.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.804.628 68.743.511
TOPLAM KAYNAKLAR
96.753.313 161.170.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 49.750.893 34.115.638 28.633.321 21.918.766
Satışların Maliyeti
21 -46.829.797 -31.668.986 -25.386.254 -19.813.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.921.096 2.446.652 3.247.067 2.105.165
BRÜT KAR (ZARAR)
2.921.096 2.446.652 3.247.067 2.105.165
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.918.469 -1.828.431 -923.706 -992.224
Pazarlama Giderleri
22 -154.848 -231.332 -71.884 -108.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.689.899 3.169.142 1.856.637 1.930.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.623.074 -2.885.769 -1.816.097 -1.608.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.914.604 670.262 2.292.017 1.326.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 295.565 120.225 120.729 96.400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 379.001 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.210.169 790.487 2.791.747 1.422.644
Finansman Giderleri
25 -2.559.081 -2.363.397 -1.739.028 -887.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-348.912 -1.572.910 1.052.719 535.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
217.112 772.671 -526.629 386.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 217.112 772.671 -526.629 386.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.800 -800.239 526.090 922.061
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -5.006.757 0 -2.854.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.800 -5.806.996 526.090 -1.932.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-710 -2.816.584 -1.425 -1.002.256
Ana Ortaklık Payları
-131.090 -2.990.412 527.515 -930.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,00220000 0,07300000 0,00880000 0,06960000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 28 0,00000000 -0,18110000 0,00000000 -0,10330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.306 -15.018 -37.306 -2.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.306 -15.018 -37.306 -2.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.919.615 0 -1.742.245 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.919.615 0 -1.742.245 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.919.615 0 -1.742.245 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.956.921 -15.018 -1.779.551 -2.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.088.721 -5.822.014 -1.253.461 -1.934.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-710 -2.816.584 -1.425 -1.002.256
Ana Ortaklık Payları
-3.088.011 -3.005.430 -1.252.036 -932.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551982


BIST

Canlı Borsa
97.324 18:05
Değişim :  -1,11% |  -1.091,34
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.526
En Düşük
97.172
Açılış: 98.526
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.770 -0,95  
Nasdaq CCO 8.090 -0,83  
Xetra DAX DAX 12.748 0,91  
Shanghai Composite SHCOMP 2.940 0,05  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--110--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(21.10.2019 23:34:36-21.10.2019 23:34:36)